Room: Alan MacDiarmid 407

AM407 level4 Alan MacDiarmid 408A Alan MacDiarmid 408 Alan MacDiarmid 411 Alan MacDiarmid 401 level4 Alan MacDiarmid 406 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Closest printer is am-level4-copier/am-level4-copier-2up

Occupants

Xiu Cheng
Ryan Curry
Callum Dickinson
Lina Hao
Guiying Huang
Dr Adrian Pekar
Yiming Peng
Jakob Pfender
Alex Rose
Hassan Tariq
Huu Trung Truong
Liang Yang
Yile Ying
Hang Yu