Room: Alan MacDiarmid 407

AM407 level4 Alan MacDiarmid 408A Alan MacDiarmid 408 Alan MacDiarmid 411 Alan MacDiarmid 401 level4 Alan MacDiarmid 406 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Closest printer is am-level4-copier/am-level4-copier-2up

Occupants

Xiu Cheng
Callum Dickinson
Lina Hao
Guiying Huang
Chris Lorier
Dr Adrian Pekar
Yiming Peng
Jakob Pfender
Dr Ying (Gloria) Qu
Manish Singh
Hassan Tariq
Huu Trung Truong
Kaishuo Yang
Liang Yang
Hang Yu