Room: Alan MacDiarmid 407

AM407 level4 Alan MacDiarmid 408A Alan MacDiarmid 408 Alan MacDiarmid 411 Alan MacDiarmid 401 level4 Alan MacDiarmid 406 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Closest printer is am-level4-copier/am-level4-copier-2up

Occupants

Xiu Cheng
Callum Dickinson
Lina Hao
Guiying Huang
Dr Adrian Pekar
Yiming Peng
Jakob Pfender
Ying (Gloria) Qu
Hassan Tariq
Huu Trung Truong
Liang Yang
Hang Yu